براساس برند:

مرتب‌سازی براساس :
به صورت:
غذاساز دستی مدل HB 850 فلر

غذاساز دستی مدل HB 850 فلر

250,000 تومان

غذاساز دستی مدل HB 808 فلر

غذاساز دستی مدل HB 808 فلر

180,000 تومان

غذاساز دستی مدل HB 800 فلر

غذاساز دستی مدل HB 800 فلر

150,000 تومان

غذاساز دستی مدل HB 700 فلر

غذاساز دستی مدل HB 700 فلر

120,000 تومان

غذاساز دستی مدل HB 500 فلر

غذاساز دستی مدل HB 500 فلر

89,000 تومان

غذاساز دستی مدل HB 400 فلر

غذاساز دستی مدل HB 400 فلر

69,000 تومان

غذاساز مدل FPB 29 فلر

غذاساز مدل FPB 29 فلر

395,000 تومان

غذاساز مدل FPB 24 فلر

غذاساز مدل FPB 24 فلر

250,000 تومان

مخلوط کن مدل BLG 57 فلر

مخلوط کن مدل BLG 57 فلر

195,000 تومان

خردکن مدل امگا پارس خزر

خردکن مدل امگا پارس خزر

178,000 تومان

خرد كن مدل CP-802P پارس خزر

خرد كن مدل CP-802P پارس خزر

101,000 تومان

خرد كن مدل 123 کارا پارس خزر

خرد كن مدل 123 کارا پارس خزر

147,000 تومان

بلندر مدل HB-5503AP پارس خزر

بلندر مدل HB-5503AP پارس خزر

130,000 تومان

بلندر مدل HB-5501AP پارس خزر

بلندر مدل HB-5501AP پارس خزر

82,000 تومان

بلندر-همزن اوربیتال میكس مدل pars-orbital پارس خزر

بلندر-همزن اوربیتال میكس مدل pars-orbital پارس خزر

199,000 تومان

سه کاره خرد كن-مخلوط كن-همزن مدل SMC-220 شوگان Shogun پارس خزر

سه کاره خرد كن-مخلوط كن-همزن مدل SMC-220 شوگان Shogun پارس خزر

157,000 تومان

سه کاره خرد كن-مخلوط كن-همزن مدل SMC-220 شوگان Shogun پارس خزر

سه کاره خرد كن-مخلوط كن-همزن مدل SMC-220 شوگان Shogun پارس خزر

157,000 تومان

سه كاره خردكن-مخلوط كن-همزن مدل QMC20 پارس خزر

سه كاره خردكن-مخلوط كن-همزن مدل QMC20 پارس خزر

117,000 تومان