مرتب‌سازی بر اساس:
همزن کاسه دار NS931 ناسا

همزن کاسه دار NS931 ناسا

2,100,000 تومان

آسیاب مخلوط کن DL260 دلمونتی

آسیاب مخلوط کن DL260 دلمونتی

1,500,000 تومان1,470,000 تومان

چرخ گوشت با کلید برگردان MG1400R پارس خزر

چرخ گوشت با کلید برگردان MG1400R پارس خزر

1,135,000 تومان

خرد کن کاسه دار شیشه ای DL115 B دلمونتی

خرد کن کاسه دار شیشه ای DL115 B دلمونتی

990,000 تومان

غداساز 26 کاره DL850 دلمونتی

غداساز 26 کاره DL850 دلمونتی

3,150,000 تومان

گوشت کوب برقی سه کاره  DL390 دلمونتی

گوشت کوب برقی سه کاره DL390 دلمونتی

990,000 تومان

آسیاب مخلوط کن DL950 دلمونتی

آسیاب مخلوط کن DL950 دلمونتی

1,600,000 تومان

آسیاب چیلی پارس خزر

آسیاب چیلی پارس خزر

389,000 تومان

خرد کن 1،2،3 DL330 دلمونتی

خرد کن 1،2،3 DL330 دلمونتی

760,000 تومان

غذاساز 12 کاره استیل DL395 دلمونتی

غذاساز 12 کاره استیل DL395 دلمونتی

2,250,000 تومان

چرخ گوشت کلیددار MG-1600P پارس خزر

چرخ گوشت کلیددار MG-1600P پارس خزر

1,259,000 تومان

خرد كن مدل GR-123P پارس خزر

خرد كن مدل GR-123P پارس خزر

567,000 تومان

خردکن مدل امگا پارس خزر

خردکن مدل امگا پارس خزر

671,000 تومان

غذاساز GFP 700 میگل

غذاساز GFP 700 میگل

1,284,000 تومان

غذا ساز 30 کاره DL130 دلمونتی

غذا ساز 30 کاره DL130 دلمونتی

4,000,000 تومان

همزن کاسه دار استیل چرخشی DL140 دلمونتی

همزن کاسه دار استیل چرخشی DL140 دلمونتی

3,200,000 تومان

چرخ گوشت  DL355 دلمونتی

چرخ گوشت DL355 دلمونتی

2,470,000 تومان

همزن کاسه دار DL210 دلمونتی

همزن کاسه دار DL210 دلمونتی

1,600,000 تومان