مرتب‌سازی بر اساس:
فروش اقساطی
چرخ گوشت مدل بوفالو پارس خزر

چرخ گوشت مدل بوفالو پارس خزر

2,868,840 تومان2,323,000 تومان

فروش اقساطی
غذاساز GFP 700 میگل

غذاساز GFP 700 میگل

1,820,000 تومان1,498,000 تومان

فروش اقساطی
آسیاب چیلی پارس خزر

آسیاب چیلی پارس خزر

752,180 تومان610,000 تومان

فروش اقساطی
چرخ گوشت کلیددار MG-1600P پارس خزر

چرخ گوشت کلیددار MG-1600P پارس خزر

2,430,350 تومان1,968,000 تومان

فروش اقساطی
همزن چرخشی کاسه دار NS932 ناسا

همزن چرخشی کاسه دار NS932 ناسا

2,314,000 تومان1,904,000 تومان

فروش اقساطی
خردکن مدل امگا پارس خزر

خردکن مدل امگا پارس خزر

1,295,320 تومان1,049,000 تومان

فروش اقساطی
پیتزا ساز NS604 ناسا

پیتزا ساز NS604 ناسا

1,365,000 تومان1,123,000 تومان

فروش اقساطی
چرخ گوشت NS313 ناسا

چرخ گوشت NS313 ناسا

3,682,800 تومان3,177,000 تومان

فروش اقساطی
همزن کاسه دار NS919 ناسا

همزن کاسه دار NS919 ناسا

1,404,000 تومان1,155,000 تومان

فروش اقساطی
غذاساز NS624 ناسا

غذاساز NS624 ناسا

3,191,500 تومان2,626,000 تومان

فروش اقساطی
چرخ گوشت NS317 ناسا

چرخ گوشت NS317 ناسا

3,540,200 تومان3,054,000 تومان

فروش اقساطی
آسیاب M-L320P پارس خزر

آسیاب M-L320P پارس خزر

666,900 تومان540,000 تومان

فروش اقساطی
آسیاب برقی GEG 200 میگل

آسیاب برقی GEG 200 میگل

1,027,000 تومان845,000 تومان

فروش اقساطی
خردکن GCH 100 میگل

خردکن GCH 100 میگل

1,560,000 تومان1,284,000 تومان

فروش اقساطی
خردکن شیشه ای NS1931 ناسا

خردکن شیشه ای NS1931 ناسا

975,000 تومان802,000 تومان

فروش اقساطی
مخلوط کن مدل DYNAMIC فکر

مخلوط کن مدل DYNAMIC فکر

1,136,850 تومان935,000 تومان

فروش اقساطی
گوشت کوب چندکاره NS901 ناسا

گوشت کوب چندکاره NS901 ناسا

1,488,500 تومان1,225,000 تومان

فروش اقساطی
آسیاب کن مدل AROMATIC فکر

آسیاب کن مدل AROMATIC فکر

673,530 تومان553,000 تومان