مرتب‌سازی بر اساس:
فروش اقساطی
فرش دستبافت 6 متری جفت نقشه تاجری کد001 هریس

فرش دستبافت 6 متری جفت نقشه تاجری کد001 هریس

51,300,000 تومان50,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش دستبافت 6 متری جفت نقشه تاجری کد002 هریس

فرش دستبافت 6 متری جفت نقشه تاجری کد002 هریس

46,170,000 تومان45,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش تک 12متری طرح استاد سالاری کد 1011

فرش تک 12متری طرح استاد سالاری کد 1011

398,088,000 تومان360,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش دستبافت 9 متری تک نقشه تاجری درجه یک کد003 هریس

فرش دستبافت 9 متری تک نقشه تاجری درجه یک کد003 هریس

51,300,000 تومان50,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش سه تخته بهم چسبیده استاد نوین فر کد 1026

فرش سه تخته بهم چسبیده استاد نوین فر کد 1026

939,930,000 تومان850,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش دستبافت 6 متری تک نقشه تاجری کد005 هریس

فرش دستبافت 6 متری تک نقشه تاجری کد005 هریس

21,240,000 تومان20,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش دستبافت 9 متری تک نقشه تاجری کد004 هریس

فرش دستبافت 9 متری تک نقشه تاجری کد004 هریس

46,170,000 تومان45,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش 17 متری طرح استاد سالاری کد 1037

فرش 17 متری طرح استاد سالاری کد 1037

718,770,000 تومان650,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش تک 6 متری طرح استاد سالاری کد 1027

فرش تک 6 متری طرح استاد سالاری کد 1027

121,638,000 تومان110,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش دایره قطر 4 متری طرح استاد سالاری کد 1051

فرش دایره قطر 4 متری طرح استاد سالاری کد 1051

464,436,000 تومان420,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش 6 متری طرح استاد سالاری کد 1054

فرش 6 متری طرح استاد سالاری کد 1054

193,515,000 تومان175,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش 9 متری طرح استاد سالاری کد 1005

فرش 9 متری طرح استاد سالاری کد 1005

293,037,000 تومان265,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش 9 متری طرح استاد سالاری کد 1050

فرش 9 متری طرح استاد سالاری کد 1050

204,573,000 تومان185,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش 6 متری طرح اعلاء باف کد 1047

فرش 6 متری طرح اعلاء باف کد 1047

221,160,000 تومان200,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش تک 12متری طرح خطیبی کد 1034

فرش تک 12متری طرح خطیبی کد 1034

221,160,000 تومان200,000,000 تومان

فروش اقساطی
فرش دو تخته طرح استاد سالاری کد 1024

فرش دو تخته طرح استاد سالاری کد 1024

398,088,000 تومان360,000,000 تومان

فروش اقساطی
قالیچه طرح استاد سالاری کد 1042

قالیچه طرح استاد سالاری کد 1042

93,993,000 تومان85,000,000 تومان

فروش اقساطی
قالیچه طرح ماهی کد 1022

قالیچه طرح ماهی کد 1022

49,761,000 تومان45,000,000 تومان